Program


Program Terezínské hry 2017 (CZ)

 

Program vyžadující registraci předem:

Za pokladem pevnosti (zažij Boyard na vlastní kůži) - Pátek od 16:00 hod. až sobota 18:00 hod. Registrace zde: http://terezinskehry.cz/za-pokladem

Army závod Sapér (jedinečná atmosféra pod taktovkou sapérů) - Pátek 19:00 hod. a sobota od 10:00 do 15:00 hod. Registrace zde: http://terezinskehry.cz/saper

La Grace Escape (Zažij originální únikovou místnost na “palubě” lodi La Grace) - Pátek 17:00 hod. až sobota 18:00 hod. Registrace szde: www.terezinskehry.cz/lagrace

Program dostupný bez registrace:

Muzeum Geocachingu – otevřeno pro veřejnost od pátku 16:00 hod. Slavnostní křest a otevření muzea proběhne v podvečer v sobotu. (místo: Kavalír 2)

Bojovka v expozici Kavalíru 2 pod dohledem přísných vojáků z 18. století. Od pátku 16:00 hod. do soboty 18:00 hod. (místo: Kavalír 2)

Turnaj v piškvorkách - pátek od 17:00 hod.

Ručník přes celý Terezín – vezmi s sebou ručník a přijď vytvořit rekordní řetěz z ručníků. Potřebujeme pokořit přes 600 metrů – Povede se to? Sobota ve 14:00 hod. (místo: náměstí ČSA)

Lab Cache – sobota od 8:00 hod.

Nano event pro děti – místo plné her a zábavy pro všechny děti. Soutěžte ve stavění věží z CWG atd. - Sobota od 8:00 hod. do 18:00 hod. (místo: před Kavalírem 2)

Jízda zručnosti vlastním automobilem - Přijeďte si vyzkoušet své řidičské dovednosti a poměřte je s ostatními – sobota od 10:00 hod. do 15:00 hod. (místo: parkoviště Terezínského krematoria)

Bubble Fotbal – zahraj si nebo jen tak zadováděj v zorbingových koulích – sobota od 10:00 hod. do 17:00 hod. (místo: před Kavalírem 2)

The Maze Runner - Přijďte prověřit vaši schopnost rychlého pohybu bludištěm a ještě při tom sledovat mapu – Sobota od 10:00 -12:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod. (místo: před Kavalírem 2)

The Memory Orienteering - Pojďte si s námi zahrát takové živé pexeso v prostředí Terezínského parčíku – Sobota od 9:00 -11:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod. (místo: před Kavalírem 2)

Ledlight a fire show - originální a jedinečná show - pátek 22:00 hod. a sobota 22:00 hod. (místo: Kavalír 2)

Wherigo pro děti Mezi divočáky  -  sobota od 9:00 hod. (místo horní brána a okolí)

Bungee Running - Běhání s gumovým lanem připevněným na zádech. Sobota od 10h do 18h (místo: před Kavalírem 2)

Celý den v Kavalíru 2 a okolí se dobře najíte a dopřejete si dobré pivko. Těšte se na dobrou zábavu. Program bude ještě doplněn o další aktivity.

 

Terezin Games 2017 Programme (EN)

 

Programme requiring pre-registration:

For the treasure of the fortress (to see Boyard himself) - Friday from 16:00 until Saturday to 18:00. Registration here: http://terezinskehry.cz/za-pokladem

Army Sapper race (the unique sapper atmosphere) - Friday from 19:00 and Saturday from 10:00 to 15:00 h. Registration here: http://terezinskehry.cz/saper

La Grace Escape (Experience the original escape room on the "deck" of La Grace) - Friday from 17:00 until Saturday to 18:00. Registration is being prepared.

Program available without registration:

Muzeum of Geocaching – Open to the public from Friday 16:00.  The ceremonial baptism and opening of the museum will take place in the evening on Saturday. (place: Kavalír 2)

Game in the Cavalier Exposition 2 under the supervision of strict soldiers from the 18th century. From Friday 16:00 to Saturday 18:00. (place: Kavalír 2)

Noughts adn Crosses Championship - Friday from 17:00.

Towel across Terezin – Take a towel with you and come to create a record chain of towels. We need to crush over 600 meters – Will that happen? Saturday in 14:00. (place: ČSA Square)

Lab Caches – Saturday from 8:00.

Nano event for kids – A place full of games and fun for all children. CWG tower building competition, etc.. - Saturday from 8:00 to 18:00. (place: in front of Kavalír 2)

Driving skills with your own car - Come to try to test your driving skills and measure them with others – Saturday from 10:00 to 15:00. (place: Parking lot of the Terezin crematorium)

Bubble Football – Play or just jump in zorbing balls – Saturday from 10:00 to 17:00. (place: in front of Kavalír 2)

The Maze Runner - Come to check your ability to quickly move a maze and still follow the map – Saturday 10:00 -12:00 and 14:00 – 16:00. (place: in front of Kavalír 2)

The Memory Orienteering - Come to play with us such a vivid memory game in Terezin park – Saturday 9:00 -11:00 and 13:00 – 15:00. (place: in front of Kavalír 2)

Ledlight a fire show - Original and unique show - Friday 22:00 and Saturday 22:00. (place: Kavalír 2)

Wherigo For Kids Among Wild Boars -  Saturday from 9:00. (place: Upper gate and surroundings)

The whole day at Cavalier 2 and the surrounding area, you can eat well and treat yourself to a good beer. Look forward to good entertainment. The programme will be complemented by other activities.


Načítám, prosím vydržte...